Blog

2022-2023 o‘quv yili (IX-VI) davomida shaxar va tuman tibbiyot birlashmalaridan o‘qigan tinglovchilar haqida MA’LUMOT

Tumanshifoxonalari Jamiishlovchilar

soni

Tug‘ruq

ta’tilida

Ishlab

turganlar

soni

Malaka

Oshir-ganlar

Ixtisos-

lashtirish

Jami

o‘qiganlar

soni

Ishlab

turganlar

soniga

nisbatan %

1 Qarshishaxar 1979 508 1471 304 103 407 27,6
2 Qarshitumani 2597 454 2143 388 85 473 22.1
3 Koson tumani 2369 518 1851 408 91 499 26.9
4 Kasbi tumani 2180 525 1655 408 54 462 27.9
5 Kitobtumani 2844 412 2432 345 75 420 17.2
6 Qamashitumani 2442 550 1892 275 90 365 19.2
7 G‘uzortumani 2631 588 2043 447 49 496 24.2
8 Yfkkabog‘tumani 2441 385 2056 431 110 541 26.3
9 Shaxrisabz shaxri 1638 287 1351 229 42 271 20.0
10 Shaxrisabztumani 2158 393 1765 399 96 495 28.0
11 Nishontumani 1606 389 1217 290 24 314 25.8
12 Chiroqchitumani 2159 417 1742 278 36 314 18.0
13 Dexqonobodtumani 1465 295 1170 159 28 187 15.9
14 Muboraktumani 1011 260 751 158 45 203 27.0
15 Mirishkortumani 1141 178 963 120 9 129 13.3
16 Ko’kdala TTB 1105 177 928 126 15 141 15.1
TumanD.P.M 31766 6336 25430 4765 952 5717 22.4
ViloyatD.P.M 6049 1147 4836 1390 102 1492 30.1
  Jami: 37815 7483 30266 6155 1054  7209 23.9