Axoli salomatligini mustaxkamlash va ularga patronaj xizmatini tashkil etish tsikli uqituvchisi